bezchmurnie
20°
19°
poniedziałek
MOK
Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO
14 maja 2017 r. | 22:26

Niezdara 3 czerwiec 2017 r.

 1. Zespół  wokalno- taneczny  „Groszki”  z Miasteczka Śląskiego kierownik Barbara Bentkowska
 2. „Dafne” (młodzieżowy chór rozrywkowy) – dyrygent Oliwia Bentkowska
 3. Chór męski  im. F. Nowowiejskiego – dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 4. Chór mieszany Niezdareczka z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
 5. Chór mieszany   „Fresco” – dyrygent Karolina Gołofit
 6. Chór mieszany   „Kolejarz”– dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Tarnogórskie Centrum Kultury
 7. Chór mieszany   „Słowiczek”– dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 8. Chór mieszany „Canzona”– dyrygent Adam Szeliga DK „Jubilat”  (osiedle „Przyjaźń”)
 9. Chór mieszany „Harmonia”– dyrygent  Roman Kot     Świetlica nr 4 w Lasowicach
 10. Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic instruktor  Dariusz Malicki

Miasteczko Śląskie 4 czerwiec 2017 r.

 1. Chór męski  Piast z Żyglina dyrygent Oliwia Bentkowska
 2. Chór mieszany   „Angelus” – dyrygent  Jan Tlatlik    Świetlica  Nr 2 w Strzybnicy
 3. Chór mieszany   „Moniuszko”(mieszany) – dyrygent  Ilona Bartoszek siedziba SMZT ul. Gliwicka 2
 4. Chór mieszany „Jutrzenka” z Nakła Śląskiego dyrygent Ewa Zug
 5. Chór mieszany „Harfa” z Radzionkowa – dyrygent Barbara Stanisz
 6. Chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia – dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 7. Chór mieszany „Lutnia” z Koszęcina – dyrygent Stefania Biela
 8. Chór mieszany „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego – dyrygent Alojzy Darmas
 9. Chór mieszany Niezdareczka z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
 10. Chór mieszany  „Sonata” z Kalet – dyrygent Iwona Skop

źródło: MOK