bezchmurnie
18°
17°
sobota
Fot. MOK
Odczytano z torfowisk
31 marca 2017 r. | 15:48

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza 4 kwietnia o godzinie 17:30 na otwarcie wystawy ODCZYTANO Z TORFOWISK – Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego. Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przy współpracy biologa Leszka Chrósta z Pracowni badań, pomiarów i ekspertyz ekologicznych EKOPOMIAR.

Bardzo ciekawym punktem spotkania będzie projekcja materiałów filmowych przygotowanych przez tarnogórską telewizję TG Stacja oraz Grzegorza Rudnickiego, którzy od początku śledzą poczynania archeologów na tym obszarze.

Cała wystawa to 16 plansz, jakieś kamyczki….. ktoś mógłby powiedzieć, że to nic ciekawego, a jednak! Plansze oraz eksponaty ukazują niezwykle ciekawe fakty, które są wynikami badań przeprowadzonych między innymi na terenie Żyglina, gdzie według archeologów na piaszczystych wydmach żyła grupa wyspecjalizowanych myśliwych, zbieraczy i rybaków. Jest to teren bardzo ciekawy dla naukowców, ponieważ odkryto tam kilkaset kawałków narzędzi krzemiennych z epoki kamienia. Plansze ukazują również metody badania torfowisk, rodzaje kopalin i minerałów wydzielonych z różnorodnych warstw torfu oraz ślady dawnych kultur znajdowane na wydmach przy torfowiskach. Natomiast w gablotach zobaczymy hematyt z czasów rzymskich, liczący kilka tysięcy lat węgiel drzewny, rudę żelaza, żużle z wytopkami miedzi, ołowiu oraz eksponat w formie półmiska składający się z piasku spojonego tlenkiem cynku pochodzenia hutniczego i substancji organicznych pochodzenia roślinnego, w tym kawałek drzewa i kory, zakonserwowane w sposób zapobiegający ich rozkładowi.

Dotychczasowe badania przeprowadzało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z dotacji Województwa Śląskiego, a także inne placówki w ramach własnych środków: IAiE PAN Warszawa, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i IPIŚ PAN Zabrze oraz Pracownia Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych z Gliwic.

Ekspozycja będzie prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim do końca kwietnia.

Wstęp wolny!