bezchmurnie
16°
15°
środa
Grafika: mok.miasteczko-slaskie.pl
Konkursu Plastyczny na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową
12 grudnia 2016 r. | 16:36

XVI Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie

Regulamin:
1. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie zajmują się zawodowo malarstwem, rękodziełem, itp.
4. Nagrody przyznane zostaną w pięciu kategoriach:
- Dzieci w wieku przedszkolnym
- Dzieci klas I-III szkół podstawowych
- Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych
- Młodzież w wieku 13 – 20 lat
- Młodzież i dorośli powyżej 21 roku życia
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
6. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.
7. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.
8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie prace.
9. Prace należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim lub nadsyłać na adres placówki:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie
z dopiskiem „Konkurs bożonarodzeniowy”

10. Złożone i nadesłane prace koniecznie muszą być opisane: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
11. Prace oceni powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
12. W skład jury wchodzą 3 osoby. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
13. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.
14. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych prac.
15. Prace przyjmowane są do 23 grudnia 2016 roku do godziny 20:00 w biurze MOKu.
16. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w sali widowiskowej MOK-u podczas Koncertu Karnawałowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim w dniu 11 stycznia 2016 r.
17. Osobom nagrodzonym, które nie pojawią się na rozdaniu nagród, zostaną one przesłane pocztą.
18. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.
19. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70).
20. Wzięcie udziału w XVI Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
32 288 88 70, art@mok.miasteczko-slaskie.pl, mok.miasteczko-slaskie.pl

Źródło: MOK Miasteczko  Śląskie