zachmurzenie duże
piątek
Budowa gazociągu
27 lutego 2017 r. | 18:33

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamiające, że w dniu 24.02.2017r. została wydana decyzja nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/c Dz110mmPE w ul. Kolejowej w Miasteczku Śląskim.

BIP Miasteczko Śląskie