zamglenia
-3°
-4°
sobota
Obwieszczenie Burmistrza
02 stycznia 2017 r. | 13:25

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamiające, że w dniu 29.12.2016 r. została wydana decyzja nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/c wraz z 4 przyłączami do budynków mieszkalnych położonych w Miasteczku Śląskim przy ul. Promiennej

nowe

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie