zamglenia
środa
Obwieszczenie Burmistrza – umorzenie
17 stycznia 2017 r. | 16:43

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej w stosunku do właściciela działki nr 991/1 postępowania ustalającego lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/c Dz110mmPE w ul. Kolejowej w Miasteczku Śląskim

bip mko

BIP Miasteczko Śląskie