zachmurzenie duże
sobota
Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego
02 stycznia 2017 r. | 13:16

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego nr BA.6740.2.78.2016 z dn. 21.12.2106 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (lokalnej) - ul. Działkowej w Miasteczku Śląskim wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Dworcową, ul. Modrzewskiego i ul. Północną oraz rozbudową sieci wodociągowej, rozbudową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci teletechnicznej.

zawiadomienie

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie