bezchmurnie
-1°
-3°
poniedziałek
Fot. OSP Brynica
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Brynica
05 marca 2017 r. | 20:37

04 marca na sali w remizie w Brynicy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Brynica podsumowujące rok 2016.

Gośćmi zebrania byli: Przedstawiciel KP PSP Tarnowskie Góry Dowódca JRG Radzionków - mł. bryg. Gwóźdź Piotr, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP - Gwóźdź Sebastian, Oddział Miejski ZOSP - Kołodziej Sebastian, Przedstawiciel Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie - Tomaszowski Bogdan, Radna - Piecuch Joanna, Sołtys - Duda Andrzej.

Otwarcie zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes dh Lasczyca Zdzisław.
Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego Naczelnik dh Kołodziej Rafał m.in. odczytał sprawozdanie z działalności. Złożono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania, a Zarządowi OSP udzielono absolutorium.
W zebraniu uczestniczyło 19 druhów co stanowi 70% ogólnej liczby członków.

Podczas zebrania 8 członków otrzymało: "Odznaki za Wysługę Lat".

Odznaki otrzymali: Knapik Marcin, Plaza Robert, Płowiec Tomasz, Plaza Eugeniusz, Kocot Adam, Szafarczyk Bogdan, Stolarczyk Jan, Lipa Ryszard.

źródło/foto: OSP Brynica