zachmurzenie duże
sobota
http://bytom.slzpn.katowice.pl
Trochę historii – HKS Odra Miasteczko Śląskie
19 listopada 2016 r. | 19:26

Dzień 10 maja 1922 roku został w życiu Miasteczka Śląskiego upamiętniony narodzinami klubu sportowego „Odra”. Pierwszy okres Odry to czas, w którym klub sportowy na równi z Towarzystwem Śpiewaczym był bastionem polskości umacniającym związek Śląska z Polską.

Największym inicjatorem poczynań sportowych był Tomasz Penkaty – powstaniec Śląski. Do kręgu ludzi, którzy dążyli do powołania klubu należeli: Franciszek Report, Jan Paruzel, Henryk Boino, Paweł Cyl, Franciszek Dyrgała, Rudolf Galbas, Jan Gembarczyk, Antoni Janus, Józef Klasik, Józef Nowak, Robert Racki, Wincenty Siwiec, Rudolf Szeja, Paweł Szeja, Gustaw Szeliga, Paweł Sonnenbrot i Rudolf Zimnik.

Skład wybranego zarządu: Tomasz Penkaty – Prezes, Franciszek Report – Z-ca Prezesa, Jan Paruzel – Naczelnik Sportu. W powstałym klubie wiodącą sekcją była piłka nożna, która była bardzo popularna wśród społeczności Miasteczka Śl.  Piłkarze rozgrywali swe mecze z drużynami ościennych miejscowości, by następnie przystąpić do rozgrywek mistrzowskich organizowanych przez Górnośląski Związek Piłki Nożnej.

W okresie II-giej wojny światowej życie sportowe częściowo zamarło, jednak już po wyzwoleniu Miasteczka Śląskiego, które nastąpiło 21 stycznia 1945 roku, nastąpił nowy etap dziejów i nowe możliwości rozwoju w tym także sportu. Wówczas powstaje Ludowy Klub Sportowy przyjmujący dawną nazwę „Odra”. Piłkarze rozpoczynają rozgrywki w klasie „C”. Kadencja w tych rozgrywkach trwa krótko, gdyż następuje awans do klasy „B”. W 1958 roku piłkarze odnoszą wielki sukces awansując do klasy „A” bytomskiego podokręgu. Pobyt piłkarzy w klasie „A” nie trwał długo, bo już w 1960 roku ponownie meldują się w klasie „B”. Ponowny awans do klasy „A” następuje w sezonie rozgrywkowym 1964/65, by w sezonie 1966/67 ponownie opuścić tę klasę rozgrywkową. Huśtawka formy piłkarzy trwa nadal, bo w następnym sezonie ponownie awansują do klasy „A”. W sezonie 1972/73 drużyna na jeden sezon awansuje do Klasy Okręgowej Śl. ZPN.

Ponowny awans do tej klasy następuje w sezonie 1978/79. Obecnie I-sza drużyna występuje w Klasie Okręgowej Śl.ZPN., a II-ga drużyna w klasie „B”.

http://bytom.slzpn.katowice.pl/

bytom.slzpn.katowice.pl

Stoją od lewej: Zbigniew Kołaczek – kierownik drużyny, Grzegorz Kol, Krzysztof Dąbrowski, Zbigniew Jackowski, Dariusz Stańko, Krzysztof Budny, Andrzej Rychter – Prezes klubu, Marian Lech, Andrzej Bator, Mirosław Szklarz, Eugeniusz Buszka, Marek Deszcz – trener, Henryk Pyka – członek zarządu, Klęczą od lewej: Rafał Piecuch, Mirosław Wojtas, Wojciech Bartyzel, Krzysztof Grotecki, Tomasz Opara, Paweł Szwengiel, Marek Aksamitowski.

Zarząd klubu w roku 2006:

Andrzej Rychter – Prezes
Tadeusz Musiorski – V-ce Prezes ds. Organizacyjnych
Kazimierz Hetmańczyk – V-ce Prezes ds. Sportu
Kazimierz Kos – Kierownik Sekcji Piłki Nożnej
Zbigniew Kołaczek – Kierownik I-szej drużyny
Józef Stańko – Kierownik II-giej drużyny
Stanisław Suchy – Członek Zarządu
Alfons Jaroń – Komisja Rewizyjna
Jan Musialik – Sekretarz Klubu
Małgorzata Karmańska – Księgowa
Jerzy Matuszek – Gospodarz sprzętu sportowego.

Źródło: bytom.slzpn.katowice.pl