zamglenia
czwartek
110-lecie OSP Żyglinek
29 czerwca 2018 r. | 17:39

23 czerwca nasza jednostka OSP Żyglinek świętowała 110-lecie istnienia. Z tej okazji do Żyglinka przyjechali druhowie z OSP Brynica, OSP „Florian” Strzybnica, OSP Nakło Śląskie, OSP Nowe Chechło, OSP Orzech, OSP Pniowiec. OSP Repty Śląskie i OSP Tąpkowice. Podczas obchodów wręczono odznaczenia dla zasłużonych strażaków. 

Historia OSP Żyglinek. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyglinku powstała w 1908 roku. Jej założycielem i pierwszym prezesem był Luis Gerlach – leśniczy na włościach rodu Donnersmarck. Pierwsza lokalizacja jednostki mieściła się w zabudowaniach leśnictwa Żyglinek, przy ulicy Wiejskiej. Jednostka dysponowała sikawką ręczną o zaprzęgu konnym. Wyznaczeni gospodarze z okolic siedziby OSP zobowiązani byli dostarczać konie.

W roku 1937 właściciel ziemski - Graf von Donnersmarck podarował działkę dla  jednostki na wieczyste użytkowanie, jednocześnie przekazując drewno na budowę siedziby straży. Remiza była drewniana, obszerna i wygodna jak na tamte czasy.

W roku 1960 Zarząd OSP zdecydował się na zakup samochodu-sanitarki marki Dodge. Był to pierwszy samochód „OSP Żyglinek”.

17 lutego 1972 roku powołano społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Żyglinie, na działce wyznaczonej przez Gromadzką Radę Narodową, przy ulicach Południowej i Okólnej, na Osiedlu Mickiewicza. W latach 1974-1975 wybudowano część operacyjną jednostki. Podczas budowy korzystano z samochodu marki Star 20-Elka, który został przekazany jednostce do celów gospodarczych. Samochód ten służył również do przewozu sprzętu i ludzi do akcji.

W roku 1976 jednostka została wyposażona w samochód marki Żuk LGM. W tym samym roku nowy Zarząd, pod przewodnictwem druha Jana Musika, przystępuje do prac nad dalszą rozbudową obiektu remizy. Nad częścią operacyjną powstaje sala, dobudowano klatkę schodową i zaplecze. Prace te zostały zakończone w Sylwestra 1979 roku.

W 1983 roku jednostka otrzymuje samochód marki Star 25 GBAM - Gaśniczy Beczkowóz Autopompa i Motopompa, wycofany z podziału bojowego Zawodowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, uczestniczący w wielu akcjach i noszący nazwę „Hasiora”. Samochód ten został później przekazany do Gminy Zbrosławice a obecnie jest
prezentowany w Skansenie Miasta Chorzów.

W 1991 roku jednostka przejęła sprzęt po Zakładowej Straży Pożarnej Huty Cynku w Miasteczku Śląskim.
Rok 1993 to data powołania OSP do ratownictwa drogowego, na bazie samochodu Fiat 125p. 

W roku 2000 pojawiła się okazja pozyskania nowego samochodu marki Lublin na zamianę za wysłużony samochód RT Fiat 125p. Odbiór nowego samochodu z fabryki Lublin nastąpił w październiku. Karosacji dla potrzeb wyposażenia dokonali we własnym zakresie członkowie OSP.

Przed Jubileuszem 95-lecia, który przypadł w roku 2003, wykonano wymianę okien w części kulturalno-oświatowej, ocieplenie sufitu, wentylację na Sali, wymianę bram garażowych oraz wentylację na garażach.

W 2008 następuje dalsza rozbudowa i modernizacja obiektu. OSP otrzymało syrenę elektroniczną typu PAWIAN oraz urządzenie do powiadamiania o zdarzeniach z wykorzystaniem telefonii GSM.

W roku 2016 pilna stała się potrzeba podmiany samochodu SLRT Lublin z wiekiem 16 lat użytkowania. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN został oficjalne przekazany na stan jednostki w maju 2017 roku.

W roku bieżącym, decyzją Rady Miasta Miasteczko Śląskie, przeznaczone zostały środki na wykonanie projektu dalszej rozbudowy i termomodernizacji remizy OSP w Żyglinie.

110-lecie OSP Żyglinek

Gepostet von Miasteczko Śląskie - serwis informacyjny am Samstag, 23. Juni 2018

źródło: OSP Żyglinek

ŁUKASZ DUDEK