słabe opady śniegu
-1°
-3°
poniedziałek
141 interwencji straży pożarnej. OSP Żyglinek, OSP Brynica
27 stycznia 2018 r. | 15:43

Sprawozdanie z sytuacji pożarowej na terenie Miasteczka Śląskiego za 2017 rok.

Łącznie odnotowano 141 interwencji, w tym 37 pożarów. 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również do 104 innych interwencji, które dotyczyły:

- miejscowe zagrożenia małe – 21
- miejscowe zagrożenia lokalne – 77
- miejscowe zagrożenia średnie – 2
- alarmy fałszywe – 4 (wszystkie w dobrej wierze).

Udział lokalnych jednostek OSP.

OSP Żyglinek - 133 interwencji/wyjazdów, w tym:

  • do pożaru – 41
  • do miejscowego zagrożenia – 83
  • fałszywe alarmy – 4
  • ćwiczenia – 4
  • zabezpieczenie rejonu - 1

OSP Brynica – łącznie 10 interwencji/wyjazdów, w tym:

  • do pożaru – 5
  • do miejscowego zagrożenia – 5

/UM Miasteczko Śląskie