zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Grafika: Caritas Polska
210.000 zł dla Caritas Diecezji Gliwickiej
02 stycznia 2017 r. | 17:44

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasteczka Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Dotacja w wysokości 210.000 zł została przyzna dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania pt."Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi".

ŁUKASZ DUDEK

caritas

konkurss

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie