zamglenia
środa
UM Miasteczko Śląskie
50 lat po ślubie
04 kwietnia 2019 r. | 18:23

28 marca w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale otrzymały pary małżeńskie, które w 2018 roku obchodziły 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Medale wręczył Burmistrz Miasta Michał Skrzydło.

Jubilaci:
P. Marianna i Józef Jędrzejczak
P. Czesława i Józef Lubańscy
P. Jerzy Śpiewok z żoną
P. Jadwiga i Julian Wątroba
P. Irena i Mirosław Wiedeńscy

źródło: UM Miasteczko Śląskie