zachmurzenie duże
10°
czwartek
6 października test systemu alarmowego
05 października 2020 r. | 19:48

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96)

informujemy, że 6.10.2020 r. (wtorek) w ramach krajowych ćwiczeń wojskowych „RENEGADE-SAREX 20” możliwy jest trening uruchamiania systemów alarmowania ludności (dźwięk modulowany, trzyminutowy – ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły, trzyminutowy – odwołanie alarmu).