bezchmurnie
20°
19°
poniedziałek
Akcja wielkie gabaryty
11 marca 2018 r. | 23:15

Od 9 do 14 kwietnia na terenie gminy Miasteczko Śląskie będą postawione kontenery na odpady wielkogabarytowe. 

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów, a więc takich, których nie można wrzucać do pojemników stanowiących wyposażenie posesji.

Do kontenerów należy wrzucać: stare meble, dywany, wykładziny, plastikowe krzesła
i stoliki, opony samochodowe, duże lustra, szyby okienne, złom żelazny itp.

Do kontenerów nie można wrzucać: papy, odpadów azbestowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, gruzu, kamieni itp.

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów:

/UM Miasteczko Śląskie