mgła
10°
sobota
Akcja “Wywieś Flagę”
13 kwietnia 2023 r. | 20:48

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Świętowanie przypada na 14 kwietnia. Przypomnijmy naszym sąsiadom, przyjaciołom, że warto upamiętnić ten dzień poprzez wyeksponowanie flagi w oknach, na balkonach czy tarasach.