słabe opady śniegu
-2°
-3°
wtorek
Ankieta dla mieszkańców
13 stycznia 2021 r. | 07:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy.

Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliła by na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizacja Polityki Spójności finansowanej z EFRR oraz EFS przez Lokalne Grupy Działania wiąże się z dostępem do dodatkowych środków, umożliwi więc dofinansowanie większej liczby projektów przygotowanych przez podmioty z obszaru LGD tj.: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

W związku z powyższym prosimy aby włączyli się Państwo do badania, które będzie podstawą do sformułowania informacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dot. typów działań, które chcielibyśmy realizować z Regionalnego Programu Operacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej.

Ankieta dla mieszkańców (kliknij tutaj).