bezchmurnie
10°
niedziela
Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne
28 grudnia 2021 r. | 05:20

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (www.agrocompolska.pl) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA
Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.
Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.
Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .