zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
UM Miasteczko Śląskie
Bezpłatna cyfrowa mammografia
25 kwietnia 2017 r. | 16:24

Wyniki badań będą wydawane w dniach od 29 maja do 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 30 ( III piętro ) - do rąk własnych kobiet, które wykonały badanie w ramach przeprowadzonej akcji. Dopuszcza się wydanie wyniku osobie trzeciej, posiadającej imienne upoważnienie podpisane przez kobietę, której wynik badania jest odbierany, sporządzone wg wzoru ( załącznik nr 1 ).

Osoba odbierająca wynik zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

Upoważnienie do odbioru można pobrać TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: UM Miasteczko Śląskie