zachmurzenie duże
niedziela
Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży
14 stycznia 2018 r. | 22:09

Według nowej taryfy od 1 stycznia dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską organizowaną przez MZKP Tarnowskie Góry, KZK GOP i MZK Tychy.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

  • wszystkie dzieci do 7 roku życia, tj. do dnia 7 rocznicy urodzin, wraz wózkiem na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
  • dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład MZKP Tarnowskie Góry i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KZK GOP, MZK Tychy), w wieku od 7 do 16 roku życia:

- urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienia do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń ukończył 16 rok życia

- urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia 16 rocznicy urodzin

Przejazd bezpłatny dla osób w wieku 7-16 lat obowiązuje na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych (ŚKUP) lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Ulgę trzeba zakodować (podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna) w Punkcie Obsługi Klienta (POK) lub w Punkcie Obsługi Pasażera. Ulga będzie kodowana jednorazowo.

Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkolna – do 31.03.2018r.

/UM Miasteczko Śląskie