słabe opady śniegu
-2°
-3°
wtorek
Budowa ścieżki rowerowej, która połączy rejony zbiornika Nakło – Chechło z rejonami Zbiornika Zielona w Kaletach
12 stycznia 2021 r. | 07:00

W Nadleśnictwie Świerklaniec podpisane zostało dzisiaj trójstronne porozumienie na budowę ścieżki rowerowej, która połączy zalew Nakło-Chechło i zbiornik w Zielonej!

Idzie nowe! A raczej jedzie...
Dziś u Szefa wspaniali Goście ze wspaniałymi nowinami!
Trójstronną umowę na budowę nowej ścieżki rowerowej, która połączy rejony zbiornika Nakło - Chechło z rejonami Zbiornika Zielona w Kaletach, podpisali:
Burmistrz Kalet - Pan Klaudiusz Kandzia,
Burmistrz Miasteczka Śląskiego Pan Michał Skrzydło
Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec - Pan Włodzimierz Błaszczyk.
(fot. J. Grzeszczyk)