bezchmurnie
16°
14°
piątek
budowa nadajnika GSM
fot. UM Miasteczko Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Miasteczku Śląskim
12 lipca 2019 r. | 18:49

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy w zakresie oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na ich zdrowie oraz życie, Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. w dniu 10.07.2019 r. zwrócił się do firmy ORANGE POLSKA S.A. z prośbą o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami naszej gminy, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W przypadku wyrażenia zgody ze strony ORANGE POLSKA S.A. na spotkanie, mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie, godzinie oraz miejscu spotkania. Jednocześnie informujemy, że 10.07.2019 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo z Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o udostępnienie publikacji pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, która w przystępny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z polami elektromagnetycznymi o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Link do publikacji: www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega