zamglenia
środa
Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego
06 września 2021 r. | 20:05

Dziś rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu do realizacji w 2022 roku w ramach budżety partycypacyjnego.

Miasteczka Śląskiego dotyczy Projekt nr 7: Remont chodnika przy ul. Dworcowej (Miasteczko Śląskie).

Projekt polega na remoncie zniszczonych odcinków chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim tj. odcinek od marketu „Maraton” do ul. Metalowej, odcinek od Hali sportowej do końca chodnika.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu, bez względu na wiek. Jednak w przypadku osoby małoletniej wymagane jest wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.

Głosowanie trwa od godziny 12.00 w dniu 06 września do godziny 12.00 w dniu 17 września br.

Głosować można na stronie: https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/glosowanie-2021/