zachmurzenie duże
sobota
Michał Skrzydło | www.facebook.com
Burmistrz podsumował 100 dni kadencji. O audycie cisza..
02 marca 2019 r. | 14:20

Burmistrz Michał Skrzydło podsumował 100 dni kadencji.

Niestety Burmistrz w podsumowaniu nie wspomina nic o przeprowadzonym audycie, co jakoś szczególnie mnie nie dziwi, ponieważ audyt, który był zrobiony, to mówiąc kolokwialnie pic na wodę.

Burmistrz w podsumowaniu pisze:

- dzięki przedłużeniu umowy dzierżawy sieci ciepłowniczej z firmą Veolia Ciepło kontynuowany jest projekt rozbudowy sieci na terenie Gminy.

Panie Burmistrzu, nadal istnieje zagrożenie, że gmina może stracić miliony, przy ewentualnym zerwaniu umowy z firmą Veolia. Gdzie są jakieś konkrety w tej sprawie? Co zostało poczynione? Jak wygląda sprawa niejasnych działań finansowania projektów w MTBS Tarnowskie Góry? Czy będą prześwietlone przetargi publiczne, które były przeprowadzone za kadencji p. Nowaka i Wieczorka? 

Poniżej podsumowanie 100 dni kadencji.

"Dzisiaj mija 100 dni od zaprzysiężenia nowego Burmistrza. Prezentujemy krótkie podsumowanie działań, które do tej pory przeprowadzono. Informujemy także o sprawach w toku. Nie wymieniamy wszystkich spotkań, obwieszczeń i zebrań, bo te trudno zliczyć, ale skupiamy się na wydarzeniach najbardziej istotnych z punktu widzenia Mieszkańców.

Najważniejsze działania:

- uchwalenie budżetu bez deficytu (nie musimy brać kredytu),
- likwidacja opłaty targowej,
- impreza sylwestrowa w Parku Rubina,
- wprowadzone oszczędności (m.in. od marca tańsze Wieści z Ratusza, umowa z PUP na prace społecznie użyteczne - sprzątanie i drobne prace porządkowe, likwidacja punktu informacyjnego PUP),
- wprowadzenie jawnego rejestru umów (w najbliższych dniach publikacja w internecie),
- rozpoczęcie prac nad ścieżką historyczno-przyrodniczą na terenie Gminy,
- rozpoczęcie procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miasteczka Śląskiego oraz części terenu Huty Cynku,
- przystąpienie do aktualizacji gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Sprawy w toku:

- trwają rozmowy z Hutą Cynku oraz PWiK nt. uruchomienia drugiej nitki zasilania w wodę Gminy Miasteczko Śl.,
- trwają prace projektowe PKP PLK ws. rewitalizowanej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie, zostało podpisane porozumienie dot. skomunikowania przejazdów kolejowych przy ul. Norwida i ul. Stacyjnej z siecią dróg gminnych,
- dzięki przedłużeniu umowy dzierżawy sieci ciepłowniczej z firmą Veolia Ciepło kontynuowany jest projekt rozbudowy sieci na terenie Gminy,
- wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec oraz Starostwem Powiatowym trwają rozmowy nt. dokończenia remontu drogi między Bibielą a Żyglinkiem (ostateczne decyzje dot. finansowania zapadną prawdopodobnie w maju),
- w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Burmistrz odbył pierwszą z rozmów nt. zmiany koncepcji obwodnicy Miasteczka Śl., tak aby wyprowadzić ruch tirów również z ul. Śląskiej w Żyglinie-Żyglinku (DW 912)."

źródło: UM Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK