słabe opady deszczu
piątek
burmistrz miasteczko sląskie
Burmistrz Skrzydło strasznie się myli
03 sierpnia 2019 r. | 18:13

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Michał Skrzydło nie wie do końca jakiej wartości są posiadane przez niego nieruchomości.

W pierwszej wersji oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019r. wykazuje dom w budowie o powierzeni 189m² i podaje wartość 400.000 zł a w korekcie oświadczenia majątkowego z dnia 07.06.2019r. podaję już kwotę 300.000 zł.

Z kolei w punkcie 4 inne nieruchomości działka o pow. 314m² zabudowana domem o pow. 140m² i garażem podaje wartość 300.000 zł, po korekcie podaje, że ta sama działka jest już „częściowo” zabudowana domem o pow. ok. 140m² i wartość znacząco maleje gdyż podaję kwotę 50.000 zł.

Przy pierwszej nieruchomości pomylił się o kwotę 100 tys.
Przy drugiej nieruchomości pomylił się o kwotę 250 tys.

Ponadto posiada oszczędności w kwocie 10.000 zł, polisę ubezpieczeniową na summę 500.000 zł na kwotę 10.000 zł.

W 2018 roku prowadził jeszcze działalność gospodarczą i osiągnął przychód 61.468,00 zł a dochód tylko 19.590,69 zł co daje miesięczne średnio kwotę 1632,56 zł.
Osiągnął wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku burmistrza miasta 10.633,25 zł i zasiłek z ZUS kwotę 639,54 zł.

Jest posiadaczem odbiornika GPS o wartości około 12.000 zł i nie posiada żadnego samochodu.

Jego oświadczenie majątkowe znajdziecie poniżej wraz z korektą.

Najpierw oryginalne:

burmistrz skrzydłoburmistrz skrzydło burmistrz skrzydło

Poniżej mamy korektę:

burmistrz skrzydłoburmistrz skrzydło burmistrz skrzydło

K.Firma