zamglenia
środa
Co dalej z siecią Veolia?
07 grudnia 2018 r. | 12:05

Burmistrz Michał Skrzydło na swoim profilu społecznościowym poinformował mieszkańców, że rozmawiał z prezesem Veolii.

Burmistrz przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej. 

Warto zwrócić uwagę na zapis w trzecim punkcie. 

W razie przedłużenia umowy dzierżawy sieci minimum do końca ważności projektu, Veolia podtrzymuje deklarację obniżki ceny za ciepło o 10% oraz deklarację odsprzedaży sieci ciepłowniczej (w razie poźniejszego nieprzedłużenia umowy dzierżawy) za cenę w wysokości zamortyzowanego wkładu własnego; innymi słowy - dotacja z WIOŚ nie będzie się wliczała do ceny wykupu. 

Pisząc w skrócie.

Burmistrz postanowił nie robić nic. Nadal obowiązuje deklaracja niewielkiej obniżki o 10% i prawie nic niewarta deklaracja odsprzedaży sieci.

Przypomnę, że deklaracje nie są wiążące. Niewielka obniżka raczej zostanie wdrożona w cennik, jednak deklaracja odsprzedaży sieci nadal może nieść za sobą ryzyko utraty majątku. Na pewno dobrym ruchem ze strony włodarza, jest przystąpienie do projektu PONE i organizacja spotkań z mieszkańcami.

Projekt PONE daje możliwość pozyskania ośrodków zewnętrznych na wymianę starych kotłów, termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Przy tym wszystkim musimy pamiętać, że z sieci ciepła Veolia korzysta osiedle, ulica Dworcowa, Astronautów i cały czas są prowadzone prace na sieci.

ŁUKASZ DUDEK