zachmurzenie duże
niedziela
Coś się zaczyna dziać?
05 grudnia 2016 r. | 20:42

Wniosek w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji w celu rozbudowy sieci oświetlenia, budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parku Rubina.
Mam nadzieję że tym razem odbędą się konsultacje społeczne na temat tego jakie urządzenia urząd planuje zakupić, zarówno na siłownie jak i plac zabaw. O to będę zabiegać. Obecny samorząd niezbyt dbale podchodzi do wydawania publicznych pieniędzy. Aktualne urządzenia siłowni zewnętrznej które zostały zakupione przez naszą gminę, w mojej ocenie wypadają bardzo kiepsko o placach zabaw nie wspomnę.

Łukasz Dudek

29 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z/s w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Stugałę, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia, budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu, w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina – działka nr 503 oraz część działek nr 1757/510, 1759/513, 1665/511, obręb: 0003, Miasteczko Śląskie, arkusz mapy 2.

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie