zamglenie
17°
16°
poniedziałek
Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasteczka Śląskiego
07 października 2019 r. | 20:08

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2019 r.  dokonał rozstrzygnięcia konkursu.

W wyniku jego, projekt pn.: ”Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnowa źródeł energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, został wybrany do dofinansowania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie instalacji o łącznej mocy 465,16 kWp, które zostaną zlokalizowane na 149 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie. Wartość projektu opiewa na kwotę  2.576.521,44 zł, natomiast wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 1.984.552,80 zł. Projekt ma być wykonany do 31 sierpnia 2020 r.