mgła
14°
10°
niedziela
Dron niebezpiecznie zbliżył się do samolotu lądującego na lotnisku w Pyrzowicach…
04 lutego 2020 r. | 21:10

...takie było założenie ćwiczeń „Koliber 20”, które zorganizowała Śląska Policja wspólnie z przedstawicielami Polska Agencji Żeglugi Powietrznej. Przedsięwzięcie miało na celu m.in. sprawdzenie zgrania elementów procedury współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego, a Policją w sytuacji zagrożenia statku powietrznego podczas lądowania. W czwartek i piątek policjanci oraz pracownicy PAŻP doskonalili swoje umiejętności na terenie lotniska Katowice-Pyrzowice.

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), czyli popularne drony zdobywają coraz większa grono użytkowników – głównie hobbystów i amatorów, którzy użytkują sprzęt w celach rozrywkowo-rekreacyjnych, a także osób, które korzystają z dronów w celach komercyjnych (np. fotografowanie, filmowanie ślubów i innych wydarzeń). Każdy operator drona musi jednak wiedzieć, że korzystanie z urządzenia obostrzone jest odpowiednimi przepisami prawa, które mówią przede wszystkim o tym, w jaki sposób i gdzie lot dronem jest niedozwolony. Taki lot może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa. A niewłaściwe i niebezpieczne użytkowanie tego sprzętu powoduje reakcję odpowiednich służb, które wypracowały już odpowiednie procedury reagowania na takie zgłoszenia.

W czwartek i piątek, na terenie lotniska Katowice-Pyrzowice oraz na terenach sąsiadujących ze strefą kontrolowaną przez lotnisko, Śląska Policja wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej przeprowadziła ćwiczenia „Koliber 20”. Kierowali nimi: podinsp. Mirosław Szalkowski – pomocnik Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i kom. Emil Świąder – ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji KWP w Katowicach. W skład zespołu autorskiego weszli: przedstawiciel Zespołu Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Katowicach, Naczelnicy Wydziałów Prewencji w Będzinie i Tarnowskich Górach oraz przedstawiciele Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 40 policjantów oraz przedstawicieli PAŻP.

Scenariusz ćwiczeń zakładał sytuację, w której pilot cywilnego samolotu pasażerskiego w czasie podejścia do lądowania na lotnisku w Pyrzowicach informuje kontrolera z wieży lotów o bardzo bliskim przelocie bezzałogowego statku powietrznego - drona, który niebezpiecznie zbliżył się do samolotu. Dwudniowe ćwiczenia miały na celu przede wszystkim sprawdzenie zgrania elementów procedury reagowania, współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego a Policją w sytuacji zagrożenia lądującego samolotu przez drona, który wykonywał lot w strefie kontrolowanej lotniska niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Prowadzący ćwiczenia weryfikowali poprawność i szybkość działania Policji, sprawdzając praktyczne zastosowanie procedur. Właściwy i sprawny przepływ informacji pomiędzy służbami jest kluczowy podczas otrzymania informacji o zagrożeniu. Dlatego policjanci, którzy każdego dnia współpracują z innymi służbami i instytucjami, biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach, które pozwalaj na jeszcze lepsze reagowanie formacji mundurowej w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

Ćwiczenia „Koliber 20” pokazały, że procedury postępowania służb w przypadku zagrożenia lądującego samolotu przez bezzałogowy statek powietrzny zadziałały prawidłowo. Przede wszystkim podczas ćwiczeń policjanci zawsze szybko odnajdywali operatora drona, który wykonywał bezprawne lot. A zadanie postawione przed policjantami nie było łatwe – operator drona wykonał w sumie kilka lotów dronem i za każdym razem ustawiał się w innej lokalizacji. Policjanci działali na dużym terenie, który podlega pod KPP w Tarnowskich Górach i KPP w Będzinie, a znajduje się w sąsiedztwie strefy kontrolowanej lotniska Pyrzowice. Operator ustawiał się m.in. obok jeziora Przeczyce oraz nieopodal zamku w Siewierzu. Pomimo tego, że policjanci nie znali jego dokładnej lokalizacji, szybko potrafili go odnaleźć. Gdyby realnie doszło do takiej sytuacji, operatorowi drona, który bez wymaganego zezwolenia wleciał w strefę kontrolowaną lotniska, grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

Co powinien wiedzieć operator drona?

Dron dronowi nie równy, a sposób korzystania z urządzenia ma znaczenie. W niektórych przypadkach (np. użytek komercyjny) wymagane jest uzyskanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji. Jeśli więc planujesz zakup lub korzystanie z urządzenia, zapoznaj się z informacjami, które zamieszczono na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sekcji DRONY oraz na stronie Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakładce DRONY.

Bez względu na to w jaki sposób dron jest przez Ciebie użytkowany pamiętaj, że spoczywa na Tobie szczególna odpowiedzialność. Jako operator jesteś zobowiązany korzystać z urządzenia w sposób, który nie spowoduje:

  • zagrożenia bezpieczeństwa (osób, zwierząt, mienia i innych);
  • zagrożenia utrudnienia ruchu lotniczego;
  • zakłócenia spokoju lub porządku publicznego;
  • narażenia kogokolwiek na szkodę.

Przed każdym lotem powinieneś skontrolować stan techniczny urządzenia – latać możesz jedynie sprawnym dronem.

Pamiętaj, że jako operator drona, odpowiadasz za to gdzie i w jaki sposób go użytkujesz, a każda wyrządzona przez Ciebie szkoda lub spowodowane zagrożenie sprowadzi na Ciebie odpowiedzialność prawną.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry