bezchmurnie
środa
Dyrektorka nie informuje rodziców o swoich planach
07 kwietnia 2019 r. | 10:06

Piszą do mnie zaniepokojeni rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim.  

Dzień dobry! Są niejawne informacje, że dzieci wczesnoszkolne z wyremontowanej Szkoły Podstawowej dostosowanej do ich potrzeb, mają zostać przeniesione do budynku  gimnazjum. Rodzice nie są zadowoleni i nie każdy rodzic o tym wie. 

Dyrektor miasteczkowskiej podstawówki potwierdza, że ma takie plany, aby przenieść dzieci młodsze ze "starej" szkoły do budynku po gimnazjum. Według dyr. Ewa Tempich – Garczarczyk, taki zabieg ma poprawić organizację pracy nauczycieli i zapewnić bezpieczeństwo młodszych dzieci, które przechodzą przez ulicę na stołówkę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami dyrektorki, to zmiany organizacyjne dokonają się po wakacjach. Wszystko jest zależne między innymi od tego, czy uda się dostosować toalety. Aktualnie trwają już pierwsze prace remontowe.

Jak informują mnie rodzice, wszystko to dzieje się bez konsultacji z nimi.  Podczas rozmowy telefonicznej dyr. Ewa Tempich – Garczarczyk zapewniła mnie, że za jakiś czas planuje powiedzieć o swoich planach rodzicom.

Zapytałem Burmistrza Michała Skrzydło, czy coś wie na temat planowanych zmian organizacyjnych w szkole. Burmistrz odpowiedział, że wie i dodał, że za wszystko odpowiada dyrektor szkoły.

Zdziwiły mnie słowa Burmistrza, ponieważ:

Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły lub placówki oraz powierzenie stanowiska wybranej w wyniku konkursu osobie należy do kompetencji wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządu powiatu oraz zarządu województwa. - czytamy na portalu prawo.pl

ŁUKASZ DUDEK