bezchmurnie
13°
piątek
Grafika: bazy.ngo.pl
“Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie” otrzymała prawie 400 tys zł
16 lutego 2017 r. | 20:41

W latach 2008 - 2016 "Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie" otrzymała z budżetu miasta 391.000 zł.

"Fundacja działa już 15 lat. - została założona w 1992 roku, jako miejsce odpowiedzialnej współpracy i troski dla ratowania spraw zdrowia dzieci na terenach narażenia na ołów w rejonie Miasteczka Śląskiego. Dziś praca Fundacji obejmuje wiele miast i gmin województwa śląskiego. Inicjatorem powołania Fundacji był Pan Mieczysław Dumieński, który do dzisiaj jest jej liderem, prezesem zarządu i autorem większości realizowanych programów pomocowych. Druga kluczową dla powstania Fundacji osoba był Pan Joachim Ganszyniec, ówczesny Dyrektor Huty Cynku „Miasteczko Śląskie", który podjął wtedy ogromne osobiste ryzyko nowej polityki ekologicznej Huty i współpracy ze społeczeństwem, gdzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" jako zakład przeznaczony do likwidacji i „czarna dziura" polskiej ekologii praktycznie nie miała przyjaciół. Dotyczyło to szerokiej społeczności, jej elit oraz środowisk władzy. Huta Cynku cały czas na różne sposoby wspierała pracę Fundacji. Dotyczy to także osób kierujących zakładem po 1995 roku. Trzecią osobą współtworzącą Fundację była Pani Danuta Stankiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Miasteczku Śląskim (obecnie Gimnazjum). To ona w całej rozciągłości doświadczała w pracy szkoły realnych skutków neurotoksyczności ołowiu na zdrowie i rozwój dzieci. Ówczesna prasa pisała, raporty higienistki szkolnej bardziej tu przypominają raporty szpitalne, a kłopoty w nauce dzieci są powszechnością. Faktem było, że aż 1/3 dzieci była w klasach wyrównawczych, niewiele młodzieży swą dalszą edukację realizowało w szkołach średnich z maturą. Przeprowadzone badania KUL potwierdziły zdecydowanie obniżony potencjał intelektualny tutejszych dzieci. W jej ocenie, tak dalej być nie mogło i dlatego od początku aktywnie włączyła się w pracę Fundacji. Trzeba przypomnieć, że podstawowa teza Fundacji, uratujemy, zdrowie, Hutę i środowisko, nie cieszyła się uznaniem - po prostu nie wierzono, że coś takiego może nastąpić. Ważnymi osobami w pracy Fundacji są tutejsi lekarze pediatrzy Pani Mirosława Banert i Barbara Szewerda. To właśnie one na początku zobowiązały się całkowicie społecznie prowadzić pracę lekarskiej poradni środowiskowej dla dzieci. Nie można pominąć roli Pana Józefa Frydrycha, który jako czołowa osoba w zakresie analityki metali ciężkich umożliwił realizację monitoringu zdrowotnego u dzieci.

Dziś Fundacja ma już 15 lat. Z jej pracy korzysta wiele śląskich miast i gmin. Jednak tym centrum troski pozostaje co oczywiste Miasteczko Śląskie i jego okolice. Dokonania Fundacji przez wiele autorytetów zostały uznane jako ewenement na skalę światową. Działania te są uznane w kraju i za granicą. Zorganizowano system zintegrowanego monitoringu, pomocy lekarskiej, kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej, który realizowany jest powszechnie w domach, przedszkolu, szkole, poradni lekarskiej. Równolegle działania Fundacji miały ogromny wpływ na uzyskanie sanacji środowiska. Zapewniono także systemowe rozwiązania na rzecz finansowania z Funduszy Ochrony Środowiska zadań profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach narażenia. Skala realizowanych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę społeczną pracę jej animatorów i liderów jest poważną zarówno w zakresie merytorycznym i finansowym. Wartość realizowanego corocznie zintegrowanego programu profilaktyki zdrowotnej dzieci, na który składają się zadania: monitoringu zdrowotnego dzieci, wyjazdów profilaktyczno - zdrowotnych, podaży profilatycznej suplementów witaminowo - mineralnych, mleka, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno - sportowych na basenie, organizacji kontrolowanych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, szerokiej edukacji i promocji zdrowia, z całym systemem opieki medycznej osiąga w skali roku wartość miliona złotych. Co najmniej drugie tyle jest generowanie w pakiecie finansowanym przez służbę zdrowia (głównie wyjazdy sanatoryjne). Ważnym zadaniem jest także udzielanie dzieciom pomocy indywidualnej. Dla przykładu w 2006 roku przebadano na zawartość ołowiu 3600 dzieci. (Fundacja jest współzałożycielem znanego nzoz Centrum Medyczne „EKO-PROF-MED" oraz specjalistycznego laboratorium metali ciężkich). Na wyjazdy zdrowotne 2 tygodniowe, własne skierowano 1082 dzieci (bez wyjazdów sanatoryjnych). Zastosowano nieodpłatnie 3 tys. opakowań specyfików witaminowych i witaminowo - mineralnych oraz 1200 litrów soków karotenowych. W placówkach oświatowych podano dzieciom 43 tys. litrów mleka. Na zorganizowane zajęcia na basenie w Parku Wodnym skierowano 3,5 tys. dzieci (osobobasenów). Zapewniono także dowóz na basen autokarem nie tylko dla dzieci z Miasteczka Śląskiego ale także 2 podopiecznych szkół z Tarnowskich Gór. Wydano tysiące własnych ulotek, broszur edukacyjnych, zakupiono 460 książek na wsparcie wielu imprez edukacyjnych i promocji zdrowia. Organizowano liczne imprezy kontrolowanych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Udzielono znacznej pomocy indywidualnej (zakup pompy insulinowej, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, dofinansowanie zabiegów operacyjnych). Pomagano także dzieciom specjalnej troski spoza Miasteczka Śląskiego. Na terenie gminy Miasteczko Śląskie Fundacja realizowała unijny programu pomocy żywnościowej PEAD (przyjęto i wydano ponad 14 ton żywności)."

źródło: UM Miasteczko Śląskie