zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Informacja dla mieszkańców
31 marca 2017 r. | 15:38

"W związku z rozpoczętym okresem cyklicznego zamiatania mechanicznego ulic apeluję do Państwa o parkowanie swoich pojazdów, w miejscach do tego przeznaczonych lub takich, które nie spowodują utrudnień w powyższych czynnościach. Zamiatanie mechaniczne ulic odbywać się będzie w pierwszej połowie każdego miesiąca w godzinach nocnych. Parkując nasze pojazdy starajmy się pamiętać, iż nie jesteśmy jedynymi osobami korzystającymi z ulicy i przez naszą nieuwagę możemy utrudnić odpowiednim służbom nie tyko pracę w utrzymaniu czystości, ale również opóźnienie akcji ratowniczej. Raz jeszcze uprzejmie proszę o podjęcie wszelkich możliwych starań w powyższej sprawie."

źródło: UM Miasteczko Śląskie