słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
Informacja dla właścicieli i opiekunów psów
07 lutego 2020 r. | 07:16

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane zapewnić uniemożliwienie samowolnego opuszczania pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierzę przebywa.

Także przepisy ustawy o ochronie zwierząt zabraniają wypuszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym.

Ponadto, wypuszczone samowolnie psy często identyfikowane są jako bezpańskie, co skutkuje ich wychwyceniem oraz umieszczeniem w schronisku. Koszt wyłapania i umieszczenia psa w schronisku ponosi gmina (czyli wszyscy mieszkańcy), który wynosi 1,968,00 zł.

W przypadku ustalenia właściciela, opiekuna psa umieszczonego w schronisku ww. koszty są egzekwowane od właściciela lub opiekuna zwierzęcia.