zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Informacja o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczenia emerytalno-rentowego
06 września 2022 r. | 07:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 309 zł 40 gr,

- 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 003 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 1 1 sierpnia 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za Il kwartał 2022 r. (6 156 zł 25 gr).