zachmurzenie duże
sobota
Jadłodzielnia w Miasteczku Śląskim
01 marca 2022 r. | 07:00

W Miasteczku Śląskim stanęła Jadłodzielnia! Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Dla Miasteczka oraz Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans.

Główną ideą Jadłodzielni jest zapobieganie marnotrawstwu żywności. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce marnuje się około 9 mln ton żywności rocznie. Jej wartość sięga około 50 zł miesięcznie na każdego obywatela. Jadłodzielnia jest miejscem, do którego wszyscy mieszkańcy mogą przynosić nadwyżki żywieniowe. Możemy w niej nie tylko zostawić żywność, ale również poczęstować się tym, co zostawili inni.

Jadłodzielnia znajduje się przy budynku MOPS w Miasteczku Śląskim (ul. Staromiejska 8).