zamglenia
sobota
/UM Miasteczko Śląskie
Jedna firma wykonała zlecenia za 7,4 mln zł
23 lutego 2018 r. | 14:18

Wystąpiłem do Urzędu Miejskiego z prośbą o udostępnienie wykazu robót, które były wykonane w Miasteczku Śląskim przez Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik.

Sformułowane pytanie nie było przypadkowe, gdyż od dłuższego czasu wiedziałem, że jedna firma wykonuje więcej kosztownych zleceń dla Gminy niż pozostali.

Od 2007 do 2016 roku firma Erwina Heflika wykonała zlecenia dla Gminy Miasteczko Śląskie za ponad 7,4 miliona zł. Osobą, która koordynuje zlecenia robót budowlanych, jest Pan Henryk Felka, który jest kierownikiem w Referacie Gospodarki Miejskiej.

Zadzwoniłem do Urzędu, aby zadać kilka pytań kierownikowi Felce. Pan kierownik już po kilku sekundach zerwał rozmowę i odłożył słuchawkę. Po chwili zadzwoniłem jeszcze raz, ale prawdopodobnie kabel został wyłączony z sieci.

Poniżej publikuję szczegółowy wykaz robót drogowych i budowlanych wykonanych przez omawianą firmę.

ŁUKASZ DUDEK