zachmurzenie duże
niedziela
Kilku tysięczne nagrody dla dyrektorów i kierowników w gminie
10 kwietnia 2017 r. | 21:25

Po ponad dwóch miesiącach oczekiwań Urząd Miasta odnalazł się w papierach, i raczył mi wysłać odpowiedź na moje pytanie.

Wnoszę o udostępnienie informacji na temat nagród finansowych oraz dodatków specjalnych przyznanych kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Miasteczko Śląskie za 2015 i 2016 roku. Wnoszę również o przesłanie uzasadnienia przyznania w/w nagród.

Dyrektorzy Gimnazjum i Przedszkola nr 3 otrzymali w 2016 roku po 4.760 zł nagrody.

Dyrektor SP1 w 2015 roku otrzymała 4.460 zł nagrody.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 2015 i 2016 otrzymał równo po 5.000 zł nagrody.

Kierownik MOPS
- 2015 rok nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 1.600 zł,
- 2016 rok nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2.600 zł + premia 1.570 zł,

Dyrektor Miejskiej Biblioteki w 2015 roku otrzymała 1.600 zł nagrody okolicznościowej, oraz w 2016 roku otrzymała nagrodę roczną w wysokości 2.000 zł.

ŁUKASZ DUDEK