słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
konkurs
Konkurs „Inteligentna wieś” w Miasteczku Ślaskim
22 lipca 2019 r. | 08:25

Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj.

Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu:

Upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku.
Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konkursu: http://smart.irwirpan.waw.pl/