mgła
10°
sobota
Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
19 września 2022 r. | 21:12

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie pytań i opinii dotyczących projektu uchwały oraz „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasteczka Śląskiego” na formularzu konsultacyjnym.

Proponowana uchwała ma duże znaczenie, ponieważ wskazuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w przyszłości. To istotne, ponieważ wskazanie tych części naszej gminy będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia.

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 16 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. w sposób papierowy oraz za pośrednictwem platformy https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl wpisując
    w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”, lub
  3. bezpośrednio w sekretariacie urzędu w budynku Urzędu Miejskiego
    w Miasteczku Śląskim w godzinach pracy Urzędu.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

- Projekt uchwały

- Formularz konsultacyjny

- Diagnoza Miasteczko Śląskie