bezchmurnie
16°
14°
piątek
Konsultacje społeczne
11 czerwca 2020 r. | 07:00

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), projektów Uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie.

Link do konsultacji:

https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/

Teksty projektów uchwał:

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4471