bezchmurnie
13°
piątek
Kontrola w Urzędzie Miasta nie pozostawia złudzeń. Mnóstwo błędów urzędników
26 października 2017 r. | 12:33

Regionalna Izba Obrachunkowa w 2015 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskie. Kontrola dotyczyła:

  • zakres zamówień publicznych,
  • wydatki wynagrodzeń urzędników,
  • księgowość i sprawozdawczość.

RIO po przeprowadzonej kontroli dopatrzyło się mnóstwa poważnych błędów.  We wniosku nr 1 czytamy:

"Wzmocnić nadzór nad członkami komisji przetargowej oraz biegłymi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie badania i oceny ofert."

Wiele przetargów mogło być przeprowadzonych na niekorzyść finansową mieszkańców Miasteczka Śląskiego. W tym miejscu potwierdza się to, co mówię od dawna. Przetargi w naszym urzędzie nie są do końca przejrzyste, a RIO narzucając burmistrzowi, aby ten wzmocnił nadzór nad członkami komisji, tylko to potwierdza.

Podczas kontroli było również badane wiele nieścisłości związanymi z przyznawaniem wynagrodzeń dla urzędników. Tutaj RIO również pisze, aby wzmocnić nadzór nad pracownikami UM.

Niekompetencja urzędników. Skąd się bierze?

Bardzo często jest tak, że pracownik urzędu niższego szczebla jest bardziej kompetentny od niejednego kierownika czy burmistrza. Urzędnicy, którzy wykonują mrówczą pracę, zarabiają znacznie mniej a niżeli ci, którzy popełniają mnóstwo błędów swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami. Dzieje się tak dlatego, że często stanowiska kierownicze w urzędzie otrzymują te osoby, które nie świecą intelektem i pracowitością, a zwyczajnie mają dobre układy towarzyskie ze sprawującym władzę burmistrzem czy prezydentem.

ŁUKASZ DUDEK

Poniżej publikuję wystąpienie pokontrolne RIO.