zachmurzenie duże
niedziela
Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”
03 maja 2021 r. | 21:51

„Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

Następnie osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.

Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim nr tel. 32 288 84 66.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Dla Seniora: https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/