zamglenia
środa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023
18 kwietnia 2023 r. | 07:15

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia informuje, że na terenie powiatu tarnogórskiego kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 21 czerwca 2023 r.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tarnogórskiego pracować będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.00

Obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlega w tym roku około 800 osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które:

 • w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia (urodzeni w 2004 r.),
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • mężczyźni i kobiety, którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2021 – 2022 orzeczona została czasowa niezdolność do służby wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym i akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy (w tym kobiety), którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia oraz którzy w danym roku kalendarzowym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

 • sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
 • ustalenia kategorii zdolności do służby wojskowej poprzez badanie lekarskie oraz psychologiczne,
 • założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych (jeśli posiada),
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne),
 • wojskowy dokument osobisty (dotyczy wyłącznie osób, którym taki dokument wcześniej wydano).