słabe opady deszczu
piątek
Miasto nie jest dziadowskie, raport to obala
16 czerwca 2019 r. | 15:01

W miniony wtorek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. 

Podczas obrad radni debatowali między innymi nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie oraz został przedstawiony projekt w spawie przyznania wotum zaufania dla Burmistrza. Wotum dotyczyło 2018 roku, więc de facto dotyczyło czasów Nowaka.

Wynik finansowy jest pozytywny. Całe te dotychczasowe mowy o tym, że miasto jest dziadowskie, raport to obala. - podsumował raport rady Płomiński.

Za przyznaniem wotum zaufania opowiedziało się 10 radnych, radny Boino i Bramowski głosowali przeciw, a przewodniczący Respondek wstrzymał się od głosu.

Za rok radni będą oceniać dokonania Skrzydło.

Więcej w materiale poniżej.

ŁUKASZ DUDEK