zachmurzenie duże
sobota
Miejski Ośrodek Kultury szuka pracownika
24 lipca 2017 r. | 20:17

Na stronie internetowej UM zostało zamieszczone ogłoszenie o pracę na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Kika dni temu opublikowałem temat pt. Urząd Miasta po cichu szuka pracownika (więcej TUTAJ). Wtedy na urzędowej stronie internetowej nie została zamieszczona informacja z ogłoszeniem naboru. Teraz gdy jest poszukiwany pracownik do Ośrodka Kultury, nagle taka informacje jest publikowana. Czyżby pracownik, który miał pracować w Urzędzie Miasta z góry był ustawiony?

Więcej na ten temat napiszę niebawem, ponieważ już dokładnie wiem, jak kolejny raz ponad naszymi głowami, burmistrz Nowak pokazał gdzie ma mieszkańców.

ŁUKASZ DUDEK

Poniżej publikuję ogłoszenie z naboru na pracownika MOK-u.

WYMIAR: ½ ETATU

FORMA ZATRUDNIENIA UMOWA NA OKRES PRÓBNY (NA CZAS OKREŚLONY)

ADRES INSTYTUCJI KULTURY: 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. SREBRNA 24

1.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) posiada obywatelstwo polskie
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej TUTAJ

źródło: UM Miasteczko Śląskie