zachmurzenie duże
sobota
Młodzi kolędnicy i siostra Ewa
04 stycznia 2019 r. | 21:06

Wczoraj i dzisiaj przemierzając miasteczkowskie ulice spotkałem kolędników. 

Ci kolędnicy to siostra Ewa i młodzież z Miasteczka. 

 Siostra Ewa
W każdym roku nasze kolędowanie łączymy z kolędowaniem Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. W tym roku zbieramy dla dzieci w Rwandzie i Burundii, na podstawowe środki do życia i nauki. Kolędujemy co roku na terenie naszej parafii i wielu parafian nas przyjmuje bardzo życzliwie.

Nie tylko wspierają finansowo obrany przez nas cel, ale też dzielą się z nami słodyczami, które rozdzielamy między dzieci kierujące. Jednak jest ich tak dużo, że w tamtym roku część przeznaczyliśmy dla naszych dziecięcych i młodzieżowych grup parafialnych.


ŁUKASZ DUDEK