bezchmurnie
środa
Monitorowanie zagrożenia afrykańskiego pomoru świń
29 stycznia 2020 r. | 07:00

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W związku w powyższym w przypadku zauważenia padłego dzika na nieruchomościach:

- które nie stanowią własności gminy, prosimy kierować zgłoszenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu 112.

- które stanowią własność gminy lub dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pod nr telefonu: 32/ 393 – 80 – 36 oraz 32/ 393 – 80 – 29.