słabe opady śniegu
-2°
-3°
wtorek
Mozliwość budowy sieci gazowej w Brynicy
29 listopada 2020 r. | 14:15

Wczoraj do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. potwierdzające możliwość budowy sieci gazowej w Brynicy!

Decyzja jednak będzie uzależniona od ekonomicznej opłacalności inwestycji, w związku z tym do końca stycznia 2021 r. czekamy na wnioski Właścicieli nieruchomości w Brynicy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim lub do Sołtysa Brynicy, gdyż przekazanie ich do PSG w pakiecie przyspiesza proces analizy ekonomicznej i termin podjęcia decyzji.