zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Nie wszystkie mieszkania będą socjalne
08 października 2017 r. | 21:58

Obok Przedszkola nr 3 wybudowano dwa budynki socjalne.

W dwóch budynkach znajduje się 18 mieszkań, z tego 4 będą mieszkaniami komunalnymi, jedno będzie tymczasowe a jedno chronione. Pozostała ilość to mieszkania niskoczynszowe-socjalne.

Ilość lokali komunalnych może ulec zmianie w zależności czy sytuacja dochodowa najemców socjalnych ulegnie poprawie.

Lokal tymczasowy -  pomieszczenie to jest wynajmowane tymczasowo osobie, która została eksmitowana.

Lokal chroniony -  w myśl polskiego prawa, forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę.

źródło: wikipedia

ŁUKASZ DUDEK