słabe opady śniegu
-2°
-7°
środa
Fot. Mateusz Bardeli
Obchody Dnia Hutnika i nowa inwestycja za ponad 26,5 mln zł
15 maja 2017 r. | 21:12

11 maja 2017 r. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” świętowała Dzień Hutnika.

Uroczystość rozpoczęła się pod figurką Św. Florian (patrona hutników) gdzie zostały złożone kwiaty. Podczas obchodów zaprezentowano nowe logo Huty, oraz została oddana do użytku inwestycja proekologiczna warta ponad 26,5 mln zł. Nowa instalacja pozwoli m.in. zwiększyć ilości oczyszczonych ścieków. Huta w ciągu kolejnych 5 lat zamierzamy zrealizować 42 projekty inwestycyjne, o łącznej kwocie ponad 170 mln zł.

O tym, jak ważna jest ekologia dla Huty podkreślał Prezes Zarządu – Mirosław Indyka. Podczas ceremonii odsłonięcia nowego logotypu zakładu mówił – Jesteśmy jedynym zakładem w Europie, który produkuje cynk metodą pirometalurgiczną, pozostałe zakłady produkują cynk metodą hydrometalurgiczną. Kiedy wiele Hut upadało ze względu na kryzys gospodarczy, my przetrwaliśmy i stale się rozwijamy. To dla nas powodów do dumy.

Spółka zaprezentowała również „Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” na lata 2017-2020. W tym czasie Huta Cynku będzie realizowała działania w czterech kluczowych obszarach – ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, ładu organizacyjnego oraz relacji publicznych. Jestem bardzo ciekawy jak będzie to wyglądało.


Fot: Mateusz Bardeli

ŁUKASZ DUDEK